Equip Humà - Residència per Gent Gran - Berllor Badalona

Equip Humà - Residència per Gent Gran Berllor

Atenció directa

És el personal que sota la dependència de les infermeres i la responsable assistencial, té com a funció la de assistir als usuaris en la realització de les ABVD (activitats bàsiques de la vida diària) que no puguin desenvolupar ells sols a causa de la seva incapacitat i efectuar aquells treballs...

Llegir més

Gerència / Direcció

Sóc l’encarregada de la direcció i coordinació de l'organització de empresa. El meu paper és utilitzar tan eficient...
Llegir més

Administració

Duc un control de la gestió administrativa de la residència i sóc la primera en rebre’l, així com d’atendre qualsevol...
Llegir més

Doctor

La meva responsabilitat és que la assistència a la salut estigui assegurada fent un seguiment individualitzat...
Llegir més

Responsable Higiènic Sanitari

Contribueixo amb la direcció a la millora de la qualitat assistencial. M’encarrego...
Llegir més

Infermera

La infermeria és la cura de la salut de l'ésser humà, la major motivació per a nosaltres és proporcionar les cures...
Llegir més

Treballadora Social

Sóc la professional de referència com a “gestora de casos” de les necessitats socials dels residents i de les seves...
Llegir més

Psicòloga / Coordinació

Sóc la professional encarregada de l’estat anímic dels usuaris, oferint un espai d’atenció individualitzada i grupal...
Llegir més

Fisioterapeuta

Com fisioterapeuta de la residència intento no només mantenir les capacitats sinó humanament també millorar la...
Llegir més

Terapeuta Ocupacional

Es considera prioritari que les persones que resideixen en el centre continuïn realitzant tantes Activitats de la Vida...
Llegir més

Educadora Social

La meva filosofia d’actuació és “donar vida als anys”. Potenciant la dimensió lúdica, creativa i relacional de la...
Llegir més

Acompanyament

Un pilar fonamental de contacte amb l’usuari, facilitant a les famílies els desplaçaments a l’exterior, sortides...
Llegir més

Espai Tamara

A partir de l’experiència de col·laborar amb l’Escola Maregassa de Badalona, hem creat un espai de contacte entre els...
Llegir més

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO