Servei de Dinamització Social per Gent Gran- Residència Berllor

És important donar la possibilitat al resident que compta amb una total disposició del seu temps per a l’oci, de dur a terme activitats que li permeten mantenir (o fins i tot millorar) el seu estat de salut tant físic com psíquic. És per això, que aquesta funció serà desenvolupada conjuntament amb tot l’equip professional, preparant un programa específic per cada planta de la residència en funció dels perfils dels residents.

Consistirà en un programa anual en el que es treballarà sobre un punt d’interès on cada una de les disciplines desenvoluparà objectius ha assolir a curt, mig i llarg termini. Així mateix, es realitzaran avaluacions de cada un dels residents amb les millores obtingudes, ja que un dels nostres reptes es promoure i mantenir la funcionalitat i la autonomia de la persona al màxim de temps possible.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO