Servei de Formació Interna- Residència per Gent Gran Berllor

Es realitzen cursos tant de formació interna com externa, a més de col·laborar i ser entitat formadora en pràctiques d'alumnes de centres externs.

L’Entitat realitza formació contínua per mitjà de Gestió Patrimonial de Formació

Es considera la formació com un dels pilars fonamentals on es recolza l’excel·lència professional dels professionals. En aquest sentit es destaca les reunions d’implementació i formació interna que realitzen de forma bimestral els professionals per al desenvolupament dels protocols propis del centre.
També alguns dels professionals han realitzat una formació específica en Riscos Laborals.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO