Servei d´Infermeria per Gent Gran - Residència Berllor

Ens dediquem el cuidat integral del resident per mantenir el seu estat de salut i prevenir i/o recuperar possibles malalties i lesions causades. Així mateix ajudem al resident en satisfer les seves necessitats per a que puguin adaptar-se al nou entorn de forma harmoniosa i saludable conjuntament amb el familiar.

L’equip d’infermeria està constituït per dues infermeres una de les quals és la Responsable Higiènic Sanitari que s’encarrega de supervisar que tots els usuaris tinguin l’atenció sanitària adequada (medicació, menús, condicions higièniques, expedients assistencials adequats...) i proporcionar els cuidats que necessitin; i l’altre és la infermera encarregada de totes les activitats d’infermeria (cures, preparació de medicació i control de constants).

L’equip està de dilluns a dilluns 12 hores al dia per proporcionar un major control del resident en tots moment i atendre i respondre a les possibles consultes dels familiars.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO