Servei de Manteniment- Residència per Gent Gran - Berllor Badalona

Servei de Manteniment- Residència per Gent Gran Berllor

Realitza accions de manteniment preventiu; reparació de maquinària, utillatge i instal·lacions.

Control d’instal·lacions i maquinària per a que estigui en perfectes condicions de conservació.
També és important estar present en les visites periòdiques de manteniment preventiu i correctiu que realitza la empresa mantenidora, informant-los, recolzant-los i facilitant-los l’accés de totes les dependències de les instal·lacions objecte del contracte.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO