Servei de Podologia per Gent Gran- Residència - Berllor Badalona

Servei de Podologia per Gent Gran- Residència Berllor

Les funcions d’aquest servei són de vital importància per a una bona deambulació de les persones grans.

Aplicarà tècniques pròpies, per conservar, millorar o recuperar la funció locomotora del usuari. Tanmateix aplicarà tècniques de pedicura i envelliment del peu.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO