Servei de Psicologia - Residència per Gent Gran Berllor

La tasca del psicòleg en els centres residencials respon tant al resident com a la familia d’aquest.

Així doncs tracta de realitzar una avaluació psicològica de la persona en les vessants emocionals, cognitives i psicopatològiques, el·laborar un diagnòstic diferencial i informes psicològics per fer derivacions quant és necessari.

S’ha de realitzar una bona intervenció, tractament i prevenció en les àrees emocionals i relacionals tant individualment com grupal, així com un seguiment de la persona en les àrees especifiques del deteriorament cognitiu, alteracions conductuals, psicopatologies, atenció al dol i d’afrontament a la mort.

Es realitzen intervencions amb les famílies dels usuaris; intervencions amb l’equip professional en els conflictes personals i altres necessitats específiques.

És important vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat, així com respectar als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO