Servei de Treball Social per Gent Gran - Residència - Berllor Badalona

Servei de Treball Social per Gent Gran - Residència Berllor

El Treball Social té com a finalitat atendre, tractar i promocionar el benestar de l’usuari i les seves famílies. Dur a terme tasques d’informació, tramitació i gestió d’aspectes referents a l’àmbit social i funciona com a mitjà entre l’administració i els diferents recursos existents, així com, entre l’usuari i la seva família.

Dins aquest servei es realitzarà un seguiment acurat de cada cas junt amb l’equip interdisciplinar.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO