Equip Humà - Residència per Gent Gran Berllor

Atenció directa

És el personal que sota la dependència de les infermeres i la responsable assistencial, té com a funció la de assistir als usuaris en la realització de les ABVD (activitats bàsiques de la vida diària) que no puguin desenvolupar ells sols a causa de la seva incapacitat i efectuar aquells treballs encaminats a l’atenció personal i de l’entorn que l’envolta, tenint cura del seu procés recuperador. Són el motor fonamental d'assistència i suport les 24 hores i tots els dies de l'any.

Té dues funcions importants ha cobrir; la operacional i la relacional. També es realitzant tasques com a membre que és d’un equip, procurant complementar el treball assistencial, educatiu, de formació o recreatiu que facin als altres professionals.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO