Servei Mèdic per Gent Gran - Residència Berllor

El metge de la nostra residència és l’encarregat de fer el reconeixement mèdic i recopilació dels antecedents sanitaris a l’hora de l’ingrés a fi de realitzar la història clínica i plantejar els objectius i tractaments pertinents.

Durant la estada a la residència, serà l’encarregat de fer exàmens mèdics, diagnòstics, dur a terme teràpies preventives i assistencials i de rehabilitació a seguir. També proposa les mesures destinades a prevenir el deteriorament físic i psíquic dels residents així com, fer-ne el seguiment. També contribuir i col·laborar en el disseny del PIAI (pla d’atenció individualitzat), supervisar i controlar tots els processos terapèutics aplicables als residents, supervisar l’alimentació per garantir una nutrició correcta i contribuir en el disseny de programes de formació continuada dels personal del centre.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO