Servei de Teràpia Ocupacional per Gent Gran- Residència Berllor

La Teràpia Ocupacional és una professió sociosanitària que a través de la valoració de les capacitats i problemes físics, psíquics, sensorials i socials de l'individu pretén, amb un adequat tractament, capacitar per aconseguir el major grau de independència possible en la seva vida diària, contribuint a la recuperació de la seva malaltia i / o facilitant l'adaptació al seu discapacitat. Podem dir que l'ús terapèutic de les activitats de cures personals i ocupacions per a augmentar la funció independent, reforçar el desenvolupament i prevenir la malaltia de les persones usuàries del centre residencial.

Es centra en el desenvolupament funcional de les activitats diàries ja que és summament important que les persones que conviuen a les residències puguin ocupar el seu temps lliure de forma positiva, participant en les activitats programades. Aquesta participació repercuteix directament en el seu benestar psicosocial. A les nostres programacions es tenen molt presents les activitats que són desenvolupades en el medi comunitari, facilitant la participació de la gent gran. A més es contemplen moments d'oci i festa perquè les famílies puguin també participar en les activitats organitzades pel centre.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO