Terapeuta Ocupacional - Residència per Gent Gran - Berllor Badalona

Terapeuta Ocupacional - Residència per Gent Gran Berllor

Terapeuta Ocupacional

La teràpia ocupacional és una disciplina socio-sanitària destinada a prevenir l’estat de malaltia o disfunció de les persones. L’objectiu principal és afavorir el nivell d’autonomia dels residents realitzant activitats de la vida diària, tant les bàsiques (vestit, higiene personal, alimentació, mobilitat, etc) com les instrumentals (oci, joc, temps lliure, etc).

Fem teràpia ocupacional quan treballem la reeducació d’hàbits en les activitats diàries i quan treballem les habilitats i capacitats motrius, cognitives i socials.

Des de la teràpia ocupacional oferim un ventall ampli d’activitats i tallers que ocupen el temps lliure dels residents garantint la seva qualitat de vida, disfrutant i creant un espai en el que compartir amb altres.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO