Treballadora Social - Residència per Gent Gran Berllor

Treballadora Social

Sóc la professional de referència com a “gestora de casos” de les necessitats socials dels residents i de les seves famílies, des d’una perspectiva macro i microsocial.

Es tracta de reorganitzar el que ja existeix, reforçar-lo i garantitzar mitjançant actuacions i prestacions que recull la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Personas en situació de Dependència , un dret subjectiu i universal, com una norma que ha donat en el cor del Treball Social.

email: treballsocial@residenciaberllor.com

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO